Teràpia de Sanació Psico-Somàtica

Un treball de drenatge, desobstrucció i recàrrega del cos-ment

El cos energètic i totes les instàncies que ens conformen (física, emocional, mental-cognitiva) poden arrossegar un cúmul de densitats, entitats i càrregues que ens afecten negativament en forma d’una variada gamma de símptomes.

La Teràpia de Sanació Psico-Somàtica és un mètode terapèutic de creació pròpia que harmonitza i posa a punt el camp energètic, corporal i psicosomàtic.

Després de quasi 15 anys d’experiència professional…

com a Terapeuta d’Integració Psico-Corporal (psicoteràpia corporal), a partir de l’any 2015 les circumstàncies em van impulsar a un procés d’apertura interna en què vaig prendre consciència d’una percepció extrasensorial que fins el moment estava tancada en mi. Des d’aquest procés d’apertura vaig iniciar una investigació teòrico- pràctica, així com un procés formatiu en xamanisme ancestral i en diversos treballs energètico-espirituals, que van anar transformant la percepció de la meva realitat personal i professional. Amb aquests antecedents com a base, es va anar plasmant la creació i desenvolupament d’un nou mètode terapèutic de collita pròpia: la Teràpia de Sanació Psico-Somàtica.

 

Des de l’inici del desenvolupament humà, les pautes de relació que establim amb el nostre entorn més immediat van marcant uns patrons que estructuren la forma com ens relacionem amb nosaltres mateixos i amb els altres. Alguns dels patrons que establim poden ser beneficiosos, mentre que d’altres poden afectar-nos negativament bloquejant el cos-ment i causant conflictes de diversa índole. Des d’aquests condicionants bàsics de desenvolupament i més enllà d’ells, sabem que l’ésser humà és un organisme multidimensional que viu en interacció dinàmica i constant amb complexos camps d’energia (interns i externs) que d’una forma o altra li afecten.

 

La Teràpia de Sanació Psico-Somàtica és una teràpia corporal, fonamentalment energètica, que intervé en els camps d’energia subtil i en les freqüències vibracionals (etèrees) que emanen del cos físic. Sense ser-ne conscients, el cos energètic i totes les instàncies que ens conformen (cos físic, emocional, mental-cognitiu), poden arrossegar una sèrie d’entitats, densitats i càrregues que ens afecten negativament adoptant la forma d’una variada gamma de símptomes. Durant el procés terapèutic s’atenen i s’elaboren els processos cognitius, emocionals, relacionals i energètics de qualsevol tipus de dificultat o conflicte que el pacient porti a consulta. El terapeuta acompanya el procés amb el màxim respecte. El límit de la profunditat del treball el posa el pacient en funció de la seva motivació i de les seves circumstàncies personals.

 

La Teràpia de Sanació Psico-Somàtica té una duració base que oscil·la entre les 7 i les 10 sessions. Teràpia individual dirigida a adults amb qualsevol de tipus de problemàtica, dificultat o conflicte.

Sessions individuals a hores convingudes.

A càrrec d'Albert Mena Godoy, Terapeuta d'Integració Psico-Corporal i Terapeuta de Sanació Psico-Somàtica.

El que dóna valor a una tassa de fang és l’espai buit que hi ha entre les seves parets.
Lao Tse