Agenda

L’eternitat no té res a veure amb el temps. L’eternitat és aquella dimensió de l’aquí i l’ara que interromp tot pensament en termes temporals.
Joseph Campbell