ALEPH és un espai terapèutic que ens convida al retrobament amb l’essencial, amb allò que ens fa únics i valuosos.

Són diversos els camins que Aleph proposa per arribar a l’equilibri intern que ens reporta salut, benestar i plenitud: la teràpia Gestalt, confrontativa alhora que compassiva; les constel·lacions familiars, amb la seva mirada inclusiva i harmonitzadora; la meditació, entesa com una actitud vital que impregna el nostre quotidià, i l’atenció al cos, temple de la nostra ànima.

 

Sigui quin sigui el vehicle que et ressoni internament, la melodia de fons serà sempre la mateixa: l’acompanyament respectuós a la persona i una confiança infinita en el seu poder de transformació.

 

Bon camí!

La fe és donar el primer pas fins i tot quan no veus la resta de l’escala.
Martin Luther King