Dinàmiques vitals

Decisions que canvien el rumb

Descobrir-se a un mateix explorant el món o descobrir el món explorant-se a un mateix?

Dinàmiques vitals és una eina de treball…

Amb la consciència per mitjà de la qual podem veure, descobrir, accedir, organitzar, detectar, canviar i corregir:

  1. El lloc que ocupem dins l’estructura familiar i les funcions corresponents dins de la família.
  2. Els patrons i motlles de conducte apresos que mantenen i fan funcionar l’estructura familiar.
  3. El lloc que té cada membre de la família dins l’estructura familiar i les funcions que desenvolupa dins d’aquesta.
  4. Prendre consciència que la nostra manera de prendre decisions i d’actuar té la seva base en els patrons adquirits durant la infantesa i els adquirits dins la nostra estructura familiar.

 

Les dinàmiques vitals són un acompanyament per a les persones que desitgin saber Com em veuen els altres? Quines de les meves qualitats són les més valorades pels altres? A través de quins valors em connecto amb la societat?

Sessions individuals a hores convingudes i sessions grupals.

A càrrec de Nazaret Kozakov, psicòleg, constel·lador familiar, creador del mètode Dinàmiques vitals, terapeuta bioenergètic i especialista en tractament d’addiccions.

La vida t’escurça, et poda, et desil·lusiona, t’esquerda, et trenca… fins que en tu només queda AMOR.
Bert Hellinger