Dinàmiques vitals

Decisions que canvien el rumb

Descobrir-se a un mateix explorant el món o descobrir el món explorant-se a un mateix?

La família és l’espai on les persones aprenem a viure,

a estimar, a experimentar sentiments i a gestionar-los; aprenem a conviure i a relacionar-nos. En la relació amb els pares, fills i filles rebem quelcom que ens acompanyarà tota la vida: els pares són les primeres persones amb qui establim un vincle; vincle que possibilita que aprenguem i formem relacions que podem representar en forma de triangle.

 

 

Un triangle “sagrat” en què participen PARE, MARE, FILL/FILLA; un sistema que anomenem FAMÍLIA. Tot sistema es regeix per normes; una família, doncs, també té les seves pròpies regles. Aquestes poden ser molt diferents a cada família, però, tot i això, la meta d’aquestes regles sempre és la mateixa: assegurar la supervivència de la família, del clan!

 

Cada element ocupa un lloc i actua, en interacció amb la resta, per a mantenir el sistema de manera activa i funcional. Observar el comportament d’un o més elements en un sistema ens permet prendre consciència del que anomenem DINÀMICA. Del triangle “sagrat” sorgeixen les DINÀMIQUES VITALS (maneres, plantilles, patrons…) que són la base del nostre comportament envers tot el que ens envolta.

 

DINÀMIQUES VITALS és una eina de treball amb la consciència per mitjà de la qual podem veure, descobrir, accedir, organitzar, detectar, canviar i corregir:

  1. El lloc que ocupem dins l’estructura familiar i les funcions corresponents dins de la família.
  2. El lloc que té cada membre de la família dins l’estructura familiar i les funcions que desenvolupa dins d’aquesta.
  3. Els patrons i motlles de conducte apresos que mantenen i fan funcionar l’estructura familiar.
  4. Prendre consciència que la nostra manera de prendre decisions i d’actuar té la seva base en els patrons adquirits durant la infantesa i els adquirits dins la nostra estructura familiar.

 

Les dinàmiques vitals són un acompanyament per a les persones que desitgin saber Com em veuen els altres? Quines de les meves qualitats són les més valorades pels altres? A través de quins valors em connecto amb la societat?

Sessions individuals a hores convingudes i sessions grupals.

A càrrec de Nazaret Kozakov, psicòleg, constel·lador familiar, creador del mètode Dinàmiques vitals, terapeuta bioenergètic i especialista en tractament d’addiccions.

La vida t’escurça, et poda, et desil·lusiona, t’esquerda, et trenca… fins que en tu només queda AMOR.
Bert Hellinger