Formació en Kinesiologia emocional

Alliberem memòria emocional a la recerca de benestar, salut i assoliment de metes personals

La Kinesiologia és una disciplina que ens permet obtenir un mapa de la influència que tenen els factors d’estrès sobre el nostre equilibri estructural, químic, emocional i energètic a partir de l’observació i avaluació de la nostra resposta muscular; l’ús del test muscular qualitatiu no només ens permet avaluar com ens afecta l’estrès, sinó també actualitzar els mecanismes d’adaptació i reequilibri naturals del propi cos.

La formació en Kinesiologia que us proposem se centra en la dimensió emocional.

El test neuro-muscular, eina amb què obtenim la informació de l’inconscient, amb qui establim un diàleg, ens mostra els bloquejos o conflictes de la persona, i també la forma d’alliberar-los. Treballem a partir de l’origen emocional dels símptomes, dels programes heretats dels nostres avantpassats i dels apresos al llarg de la nostra vida, des de l’etapa intrauterina fins al nostre present. Les càrregues emocionals que portem condicionen la nostra vida: comportaments, salut, relacions, professió, etc. Aquestes memòries es repeteixen en el temps, prenent diferents formes i expressant-se en diferents situacions i contextos.

 

Tot esdeveniment es viu amb una emoció específica que es grava de forma inconscient; aquesta és la memòria que alliberem en kinesiologia emocional. Es tracta de desvincular (de-fusionar) l’emoció de la vivència, per després in-fusionar la nova informació potenciadora, els nous recursos. Així ens permetem ser lliures de programes repetitius i tenir accés a la capacitat d’elecció de manera molt efectiva i ràpida.

 

Dirigit a professionals que vulguin ampliar els seus coneixements i iniciar-se o profunditzar en el test neuro-muscular per a incorporar-lo en el seu treball. També a qui tingui interès en augmentar i millorar el seu benestar personal, la seva salut i fer processos per a sanar. La formació també és un procés de desenvolupament personal i autoconeixement. No és necessari tenir cap formació prèvia.

 

Metodologia: Curs teòric i pràctic. És una vivència personal i, alhora, l’aprenentatge d’una nova metodologia. Es fa seguiment guiat dels processos durant tota la formació.

 

Acreditació: Curs de 48 hores presencials acreditat per l’A.P.E.N.B., Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia.

Temari

Repartit entre els fonaments teòrics i la pràctica entre alumnes.

 

 • Què és la Kinesiologia emocional. Referents històrics i bases de fonamentació.
 • El test neuro-muscular. Tipus. Codis.
 • Els  pre-tests. Proves prèvies de fiabilitat del test.
 • Autotests. Autokinesiologia.
 • El cervell de supervivència, l’emocional i el racional. Com es treballen en Kinesiologia.
 • Els temes i els objectius en les sessions de Kinesiologia emocional. Tipus i abordatges.
 • Estrès emocional i sistema nerviós. Fases de l’estrès emocional i tipus de càrregues emocionals.
 • Tríada: emoció – pensament – sensació física.
 • La respiració, relaxació i visualització.
 • Emocions, valors i creences.
 • L’autoestima.
 • Treball amb el niñ@ interior.
 • Observació. Altres llenguatges.
 • Defusió de les emocions estancades.
 • Com in-fusionar recursos en Kinesiologia.
 • Sabotatges.
 • Ancoratges positius en Kinesiologia.
 • Marcs temporals: passat, present i futur.
 • Memòries intrauterines. Concepció, gestació i naixement.
 • Memòries transgeneracionals.
 • Fases d’una sessió de Kinesiologia emocional.
 • Els protocols de correcció i harmonització.
 • Model de sessió completa de Kinesiologia emocional.
 • Pràctiques entre els participants.

Places limitades. Reserves per ordre d’inscripció fins omplir matrícula. Grups reduïts.

Dos divendres al mes de 16.00 a 20.00h:
8 i 22 de febrer.
8 i 22 de març.
5 i 26 d’abril.
10 i 24 de maig.
7 i 21 de juny.
Dissabte 6 de juliol de 9.00 a 18.00h.

Preu: 100€ al mes, de febrer a juliol. El pagament mensual es farà efectiu la primera sessió de cada mes.

A càrrec d’Àngels Xena, mestra, kinesiòloga i coach personal.

El que dóna valor a una tassa de fang és l’espai buit que hi ha entre les seves parets.
Lao Tse