Teràpia Gestalt

L’aquí i l’ara; el poder de la Presència

La Gestalt és una teràpia confrontativa, alhora que compassiva, que combina de forma creativa múltiples eines per a entrar en contacte amb el que s’està donant a cada moment i transformar des de la responsabilitat i des de l’adult. El treball d’atenció, el psicodrama, la immersió en el món simbòlic –somnis i visualitzacions guiades- són vehicles que ens ajuden a desfer-nos de les cuirasses que ens allunyen de l’Essencial.

La teràpia Gestalt ens permet…

Revisar i desactivar patrons que ja no ens són útils per crear i integrar noves formes de relació amb un mateix i amb l’entorn més respectuoses amb Qui Som; prendre consciència que som Pensament, Emoció i Instint i que l’equilibri entre els nostres centres ens reporta benestar i amplifica el nostre potencial; responsabilitzar-nos del que pensem, sentim i notem per a deixar enrere la culpa i el patiment i connectar amb el poder transformador del perdó i la compassió;  sintonitzar amb els ritmes de la natura i fluir per deixar enrere el control i la rigidesa; despertar la nostra intuïció, que és la avantsala de la confiança i l’agraïment envers Tot allò que ens arriba…