Relació mare-filla; l’univers de la feminitat

Una nena sense mare és com un petit vaixell enmig d’un oceà agitat

En el marc del projecte DINÀMIQUES VITALS, us presentem un taller que aborda la dinàmica en la que flueix la feminitat: la relació MARE-FILLA.

Aquest vincle sempre està i estarà present a la vida.

La presència o l’absència de carinyo, de tendresa i amorositat fa que la dinàmica es desenvolupi d’una manera o altra.

 

Entre molts dels aspectes que tractarem en aquest taller, en podem destacar els següents:

    1. L’apego.
    2. La identificació (de la filla amb la mare i de la mare amb la filla).
    3. L’assimilació.
    4. El rol que acompleix la filla o la mare a la família.
    5. Patrons que segueix la filla basant-se en l’experiència de la seva mare (relació amb l’home).

 

El taller ens proporciona un marc teòric sobre les possibles dinàmiques que es poden establir entre mare i filla, així com un espai vivencial que ens permet identificar la dinàmica que està actuant i de la que, tot sovint, no som conscients.

 

Si vols saber més sobre aquest projecte de treball, veure Dinàmiques vitals.

Dissabte 16 de novembre de 17 a 21h.

Preu: 30€.

A càrrec de Nazaret Kozakov, psicòleg, constel·lador familiar, creador del mètode Dinàmiques vitals, terapeuta bioenergètic i especialista en tractament d’addiccions.

El que dóna valor a una tassa de fang és l’espai buit que hi ha entre les seves parets.
Lao Tse